Käyttöehdot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

HUOMAA Tälle ja kaikille Reckitt Benckiserin sivustoille pääsyyn ja sivustojen käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Katselemalla tätä sivustoa osoitat hyväksyväsi sen käyttöehdot. Jos et hyväksy käyttöehtoja, älä katsele tätä sivustoa. Sivustomme saattavat sisältää lisäehtoja, joita sovelletaan kyseisten sivustojen käyttöön. Jos näiden käyttöehtojen ja jonkin sivustomme lisäehtojen välillä on ristiriita, nämä ehdot ovat ensisijaiset. Reckitt Benckiser pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja/tai sulkea sivustot milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Siksi kehotamme lukemaan sivuston voimassa olevan oikeudellisen huomautuksen ja muut ehdot säännöllisesti, koska ne sitovat sinua. 


Voit katsella sivustoa omaksi huviksesi ja saadaksesi tietoa. Mitä tahansa tämän sivuston sisältöä saa ladata yhteen tietokoneeseen tai tulostaa ainoastaan omaan ei-kaupalliseen, opetukselliseen, yksityiseen tai kotikäyttötarkoitukseen. Tämän sivuston sisältöä ei kuitenkaan saa jaella, muokata, lähettää tai muuttaa ilman Reckitt Benckiserin kirjallista lupaa. Tähän sivustoon ei saa linkittää kolmannen osapuolen sivustosta ilman etukäteen antamaame kirjallista lupaa. 

Ellei toisin mainita, Reckit Benckiser tai sen lisenssinantajat omistavat tämän sivuston kaiken aineiston tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, mukaan lukien rajoituksetta valokuvat ja muut kuvat. Tämän sivuston käyttö tai sivustolle pääsy ei siirrä omistusoikeutta eikä immateriaalioikeuksia millekään kolmannelle osapuolelle. Kaikki tämän sivuston oikeudet säilyvät yksinomaan Reckitt Benckiserin tai sen lisenssinantajien omaisuutena. Reckitt Benckiserin sivustot ovat tekijänoikeuslain ja muiden sovellettavien lakien suojaamat. Jos et noudata jotakin tässä oikeudellisessa huomautuksessa tai jossakin sivustossa mainittua käyttöehtoa, oikeutesi käyttää sivustoja päättyy automaattisesti. Kaikki oikeudet pidätetään, ellei nimenomaisesti toisin mainita. 

Jos haluat ottaa yhteyttä Reckitt Benckiseriin lakiasioissa, ota yhteys paikalliseen Reckitt Benckiser -konserniin kuuluvaan yhtiöön. Konsernimme sivustolla osoitteessa recittbenckiser.com on luettelo niistä. 

Tämän sivuston aineisto annetaan käyttöön sellaisenaan ilman mitään ehtoja, takuita tai vakuutuksia. Reckitt Benckiser ei anna mitään takuita eikä lausuntoja sivuston tai minkään tähän sivustoon suoralinkitetyn sivuston tietojen oikeellisuudesta tai kattavuudesta. Reckitt Benckiser voi muuttaa sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Sivuston aineisto voi olla vanhentunutta, eikä Reckitt Benckiser ole sitoutunut päivittämään aineistoa. Reckitt Benckiser antaa sivuston käyttöön lain sallimissa rajoissa eikä anna mitään muita sivustoa koskevia lausuntoja, takuita tai ehtoja kuin tämän oikeudellisen huomautuksen. 

Sivustoja, joiden tarkoituksena on antaa tietoja terveydenhoitotuotteista tai lääkevalmisteista, ei ole tarkoitettu antamaan lääketieteellisiä neuvoja tai ohjeita vaan ainoastaan yleisiä tietoja. Kenenkään ei tule luottaa niihin missään tarkoituksessa. Kysy aina lääkäriltä tai apteekista, kun tarvitset neuvoa johonkin ongelmaan. 

Reckitt Benckiser (mukaan lukien kaikki sen tytäryritykset ja kaikki Reckitt Benckiserin ja sen tytäryritysten toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, osakkeenomistajat ja edustajat) ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai satunnaisista vahingoista, seurannaisvahingoista tai rangaistuskorvauksista, jotka johtuvat: (a) tälle sivustolle pääsystä (tai siitä, että sivustolle ei pääse), (b) sivuston minkä tahansa sisällön käytöstä (tai siitä, ettei kyseistä sisältöä voi käyttää) tai (c) minkä tahansa tälle sivustolle suoralinkitetyn sivuston sisällöstä. Reckitt Benckiser ei myös takaa, että tämä sivusto tai palvelin, jonka kautta sivustolle pääsee, eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Sinä (ei Reckitt Benckiser) olet kokonaan vastuussa kaikista tarpeellisista huolto- ja korjauskustannuksista, ja mahdollisten tähän liittyvien oikeustoimien tuloksena määrätyt korvaukset rajoittuvat rahallisiin vahinkoihin eivätkä sisällä mitään velvoitetta tai määräystä milllekään osapuolelle lukuun ottamatta määräystä maksaa rahasumma. 

Kirjoittamalla tai lähettämällä aineistoa tälle sivustolle internetin välityksellä annat Reckitt Benckiserille oikeuden käsitellä kyseistä aineistoa ei-luottamuksellisena ja oikeudettomana. Lähettämällä tai kirjoittamalla viestejä tai muuta aineistoa tälle sivustolle suostut siihen, että Reckitt Benckiser ja mikä tahansa sen tytäryhtiöistä voi käyttää viestejäsi ja/tai aineistoasi mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kopiointi, lähettäminen, juulkaisu, levitys ja postitus. Reckitt Benckiserillä ei ole velvoitetta vastata tälle sivustolle lähetettyihin viesteihin, eikä Reckitt Benckiserin tarvitse antaa mitään korvausta mistään tällaisesta viestinnästä tai aineistosta. Huomaa, että sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säätää siitä, millaista materiaalia verkkosivustoon voi lähettää. Älä riko mitään tällaisia lakeja, mukaan lukien lait, joissa kielletään uhkaava, herjaava, halventava, siveetön, pornografinen, sopimaton tai rienaava aineisto, äläkä lähetä sivustolle mitään aineistoa, jota voidaan pitää rikoksena tai rikokseen yllyttämisenä tai minkä tahansa sovellettavan lain rikkomisena tai rikkomiseen yllyttämisenä. 

Reckitt Benckiser ei pysty eikä suostu ottamaan vastuuta sen sivustoille lähetetyistä viesteistä ja aineistoista. Reckitt Benckiserillä on kuitenkin oikeus oman harkintansa mukaan poistaa mitä tahansa viestejä tai aineistoja, jotka se katsoo sopimattomiksi mistä tahansa syystä. 

Reckitt Bencloser pyrkii käyttämään sivustollaan esiintyviä nimiä, logoja tai merkkejä vain niillä alueilla, joilla sillä itsellään tai sen tytäryhtiöillä on lupa käyttää niitä joko haussa olevien tai rekisteröityjen tavaramerkkien, lisenssien tai muiden vastaavien nojalla. Epäselvyyden välttämiseksi todetaan, että Reckitt Benckiser ei pyri käyttämään mitään nimeä, logoa tai tavaramerkkiä millään alueella, missä sillä ei ole tähän lupaa, eikä toimita tai tarjoa tällaisella nimellä, logolla tai merkillä varustettuja tuotteita eikä palveluja millekään tällaiselle alueelle. Näiden tavaramerkkien tai tämän sivuston minkään muun sisällön käyttö ja väärinkäyttö on ankarasti kielletty, lukuun ottamatta näissä käyttöehdoissa ja sivuston sisällössä määriteltyjä tilanteita. 

Tämän sivuston käyttöön sovelletaan kaikilta osin Englannin ja Walesin lakeja lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Kaikki tähän sivustoon liittyvät kanteet on nostettava ja juridiset vaatimukset esitettävä 12 kuukauden kuluessa niiden syyn ilmenemisestä. 

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Pääkonttori 103-105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH
Rekisteröity Englannissa ja Walesissa, Nro 261312